Journal of SouthWest JiaoTong University
   Home |  About Journal |  Editorial Board |  Subscribe |  Photo |  meeting |  Contact Us |  EI |  News |  Instruction |  中文
Office
 Author Center
 Peer Review
 Editor Work
 Office Work
 Editor-in-chief
Journal
 Forthcoming Articles
 Current Issue
 Next Issue
 Archive
 Advanced Search
 Read Articles
 Download Articles
 Email Alert
Member Service
Download
 Instruction
 Template
 Copyright Agreement
 Links
 Journal Links
Latest Printed Issue
2022, Vol.57 Num.3
Online: 25 June 2022

Magnet suspension traffic
Magnetic suspension control
Magnetic suspension bearing
 
Magnet suspension traffic
DENG Zigang, LIU Zongxin, LI Haitao, ZHANG Weihua
Development Status and Prospect of Maglev Train
2022 Vol. 57 (3): 455-474,530 [Abstract] ( 107 ) [HTML 1KB] [PDF 6226KB] ( 737 )
ZHANG Baoan, YU Dalian, LI Haitao, LIANG Xin, HUANG Chao
Influence of Flexibility Characteristics of Levitation Chassis on Curve Negotiation Performance of High-Speed Maglev Vehicle
2022 Vol. 57 (3): 475-482 [Abstract] ( 62 ) [HTML 1KB] [PDF 4773KB] ( 70 )
WU Huichao, LUO Jianli, ZHOU Wen, WANG Yonggang, GAO Feng, CUI Tao, SHI Junjie
Coupled Vibration Between Low-Medium Speed Maglev Vehicle and Turnout
2022 Vol. 57 (3): 483-489 [Abstract] ( 45 ) [HTML 1KB] [PDF 1311KB] ( 51 )
LI Miao, SHANG Xianhong, LI Tie, CHEN Xiaohao, LUO Shihui, MA Weihua, LEI Cheng
Influence of Bridge Flexibility on Horizontal Curve Passing of Medium-Low-Speed Maglev Vehicles
2022 Vol. 57 (3): 490-497 [Abstract] ( 50 ) [HTML 1KB] [PDF 4254KB] ( 73 )
DAI Zhiyuan, LI Tian, ZHANG Weihua, ZHANG Jiye
Effect of Aerodynamic Wings on Lift Force Characteristics of High-Speed Maglev Train
2022 Vol. 57 (3): 498-505 [Abstract] ( 56 ) [HTML 1KB] [PDF 2079KB] ( 76 )
WEN Tao, XIA Wentao, ZHOU Xu, LONG Zhiqiang
Data-Driven Parameter Tuning for Maglev Train Levitation System
2022 Vol. 57 (3): 506-513 [Abstract] ( 49 ) [HTML 1KB] [PDF 1552KB] ( 52 )
ZHAI Mingda, ZHU Pengbo, LI Xiaolong, LONG Zhiqiang, LIU Xin, YANG Bin
Evaluation and Verification for Active Guidance Ability of EMS Maglev Train
2022 Vol. 57 (3): 514-521 [Abstract] ( 48 ) [HTML 1KB] [PDF 1484KB] ( 85 )
WU Donghua, FENG Chengcheng, YU Jin
Contactless Power Supply Technology for Maglev Trains
2022 Vol. 57 (3): 522-530 [Abstract] ( 69 ) [HTML 1KB] [PDF 2240KB] ( 18 )
 
Magnetic suspension control
SUN Feng, PEI Wenzhe, JIN Junjie, ZHAO Chuan, XU Fangchao, ZHANG Ming
Floating Control Method for Permanent Magnetic Levitation Platform with Variable Flux Path
2022 Vol. 57 (3): 531-539 [Abstract] ( 53 ) [HTML 1KB] [PDF 2826KB] ( 154 )
ZOU Shengnan, LIU Chang, DENG Shutong, LIU Ying, CHEN Pengrong
Decoupling and Control Stability Analysis Based on Hybrid Repulsion Maglev Platform
2022 Vol. 57 (3): 540-548 [Abstract] ( 43 ) [HTML 1KB] [PDF 1979KB] ( 126 )
ZHONG Zhixian, CAI Zhonghou, QI Yanying
Model-Free Adaptive Control for Single-Degree-of-Freedom Magnetically Levitated System
2022 Vol. 57 (3): 549-557,581 [Abstract] ( 40 ) [HTML 1KB] [PDF 2558KB] ( 78 )
SUN Yougang, XU Junqi, HE Zhenyu, LI Fengxing, CHEN Chen, LIN Guobin
Sliding Mode Cooperative Control of Multi-Electromagnet Suspension System Based on Error Cross Coupling
2022 Vol. 57 (3): 558-565 [Abstract] ( 39 ) [HTML 1KB] [PDF 5473KB] ( 60 )
JING Yongzhi, FENG Wei, WANG Sen, MA Xianchao, HAO Jianhua, DONG Jinwen
Levitation Control Strategy Based on Adaptive Non-singular Terminal Sliding Mode
2022 Vol. 57 (3): 566-573 [Abstract] ( 42 ) [HTML 1KB] [PDF 1603KB] ( 102 )
LUO Cheng, ZHANG Kunlun, WANG Ying
Stability Control of Electrodynamic Suspension with Permanent Magnet and Electromagnet Hybrid Halbach Array
2022 Vol. 57 (3): 574-581 [Abstract] ( 36 ) [HTML 1KB] [PDF 1458KB] ( 56 )
HUANG Cuicui, LI Xiaolong, YANG Yang, LONG Zhiqiang
Mechanical-Electromagnetic Suspension Compound Vibration Isolation Control Based on Active Disturbance Rejection Technology
2022 Vol. 57 (3): 582-587,617 [Abstract] ( 39 ) [HTML 1KB] [PDF 1401KB] ( 56 )
LIANG Da, ZHANG Kunlun, XIAO Song
Equivalent Circuit Model of Suspension Electromagnet with Current Ringing Characteristics
2022 Vol. 57 (3): 588-596 [Abstract] ( 37 ) [HTML 1KB] [PDF 2011KB] ( 14 )
SHI Ce, XU Fangchao, SUN Feng, JIN Junjie, Tong Ling, ZHOU Qing, ZHANG Xiaoyou
Mechanical Properties of Scroll Compressor with Permanent Magnetic Compliance Mechanism
2022 Vol. 57 (3): 597-603 [Abstract] ( 34 ) [HTML 1KB] [PDF 1650KB] ( 59 )
LI Songqi, LUO Cheng, ZHANG Kunlun
Correction of Magnetic Force of Hybrid Electromagnet Based on Magnetic Flux Leakage Compensation
2022 Vol. 57 (3): 604-609 [Abstract] ( 35 ) [HTML 1KB] [PDF 1455KB] ( 41 )
XU Chengcheng, XU Fangchao, SUN Feng, ZHANG Xiaoyou, JIN Junjie, LUAN Boran
Micro-positioning Control of Magnetic Actuator for Electrical Discharge Machining
2022 Vol. 57 (3): 610-617 [Abstract] ( 34 ) [HTML 1KB] [PDF 1608KB] ( 122 )
ZHAO Chuan, SUN Feng, PEI Wenzhe, JIN Junjie, XU Fangchao, ZHANG Xiaoyou
Independent Cascade Control Method for Permanent Magnetic Levitation Platform
2022 Vol. 57 (3): 618-626 [Abstract] ( 34 ) [HTML 1KB] [PDF 2500KB] ( 143 )
 
Magnetic suspension bearing
ZHANG Weiyu, ZHANG Lindong, YU Yanjun
Review on Key Technologies of Stable Operation for Magnetic Suspension Support-Flywheel System
2022 Vol. 57 (3): 627-639 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [PDF 5319KB] ( 281 )
XIAO Ling, ZHAO Chenxi, DOU Jingwei, CHENG Wenjie, ZHENG Shandong
Research on Dynamic Characteristics and Control of Axial-Radial Hybrid Magnetic Bearing
2022 Vol. 57 (3): 640-647,656 [Abstract] ( 28 ) [HTML 1KB] [PDF 2223KB] ( 16 )
HU Yusheng, LI Liyi, GUO Weilin, LI Xin
Support Stiffness of Magnetic Bearing Based on Unequal Magnetic Circuit Area Design Method
2022 Vol. 57 (3): 648-656 [Abstract] ( 34 ) [HTML 1KB] [PDF 1930KB] ( 59 )
HE Yanhui, GAN Yangjunjie, ZHOU Liang
Application of Active Magnetic Bearing in Waste Heat Generator
2022 Vol. 57 (3): 657-664 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [PDF 2477KB] ( 133 )
GUAN Xudong, ZHOU Jin, JIN Chaowu, YAO Runhui
Misalignment Vibration Detection of Magnetic Suspension Multi-Span Rotors Based on SOGI-FLL-WPF
2022 Vol. 57 (3): 665-674 [Abstract] ( 30 ) [HTML 1KB] [PDF 3279KB] ( 141 )
JU Jintao, XU Peng, ZHU Huangqiu, XU Tong, WANG Xiangfei, JU Fangming, DU Jiahui
Core Loss Analysis of Three Degree-of-Freedom Hybrid Magnetic Bearing with Novel Rotor Structure
2022 Vol. 57 (3): 675-681 [Abstract] ( 36 ) [HTML 1KB] [PDF 1592KB] ( 47 )
ZHOU Yang, ZHOU Jin, ZHANG Yue, XU Yuanping
Optimum Structural Design of Active Magnetic Bearing Based on RBF Approximation Model
2022 Vol. 57 (3): 682-692 [Abstract] ( 42 ) [HTML 1KB] [PDF 2867KB] ( 199 )
Journal of SouthWest JiaoTong University
Copyright © 2009 JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY
Support by   Beijing Magtech Co.ltd ,  E-mail: support@magtech.com.cn